• „To właśnie jest małżeństwo! Wyjście i wspólne podążanie, ręka w rękę, powierzając samych siebie wielkiej ręce Pana. Zawsze ręka w rękę, i to przez całe życie”.

  Franciszek, Przemówienie do rodzin podczas zorganizowanego w ramach Roku Wiary Dnia Rodziny
 • „Drogie rodziny chrześcijańskie (…) nie traćcie nigdy tej pewności, jedynej, która może dać sens, moc i radość waszemu życiu: Chrystusowa miłość nigdy was nie opuści, nigdy nie zachwieje się Jego przymierze pokoju z wami”.

  św. Jan Paweł II, Przesłanie z okazji IV Światowego Spotkania Rodzin w Manilii (2003 r.)
 • „Małżonkowie są zatem stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na Krzyżu; wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia, którego uczestnikami stali się poprzez sakrament”.

  św. Jan Paweł II (FC, 13)
 • „Radość małżeńska, której można doświadczyć nawet w cierpieniu, oznacza zaakceptowanie, że małżeństwo jest koniecznym połączeniem radości i trudów, napięć i odpoczynku, cierpień i swobody, zadowolenia i poszukiwań, kłopotów i przyjemności, zawsze na drodze przyjaźni, która pobudza małżonków, by troszczyć się jedno o drugie”.

  Franciszek (AL, 126)
 • „Drodzy małżonkowie, dbajcie o wasze dzieci i w świecie zdominowanym przez technikę przekażcie im w sposób spokojny i ufny motywy życia, siłę wiary, ukazując im wzniosłe cele i wspierając ich w kruchości”.

  Benedykt XVI, Homilia na zakończenie VII Światowego Spotkania Rodzin (Mediolan 2012 r.)
 • „Kiedy spotykam młodą osobę, która właśnie wychodzi za maż lub się żeni, to mówię, że to są ci którzy mają ogromną odwagę. Ponieważ nie jest rzeczą łatwą stworzenie rodziny. Nie jest rzeczą łatwą poświęcić życie i zobowiązać się na całe życie”.

  Franciszek, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie 2016 r.
 • „Obok przekazywania wiary i miłości Pana, jednym z największych zadań rodziny jest kształtowanie osób wolnych i odpowiedzialnych”.

  Benedykt XVI, V Światowe Spotkanie Rodzin w Walencji
 • „Ale i dzisiaj małżonkowie mogą przezwyciężyć trudności i dochować wierności swemu powołaniu, uciekając się do pomocy Boga poprzez modlitwę i stałe przystępowanie do sakramentów, w szczególności do Eucharystii”.

  Benedykt XVI, V Światowe Spotkanie Rodzin w Walencji
 • „Godność i odpowiedzialność rodziny chrześcijańskiej jako kościoła domowego mogą być przeżywane jedynie przy nieustannej pomocy bożej, która zawsze zostanie udzielona, jeżeli wyprosi się ją w pokornej i ufnej modlitwie”.

  św. Jan Paweł II (FC, 59)
 • „Drogie rodziny, Pan zna trudy i ciężary naszego życia. Ale zna również nasze głębokie pragnienie, aby znaleźć radość pokrzepienia!”

  Franciszek, Przemówienie do rodzin podczas zorganizowanego w ramach Roku Wiary Dnia Rodziny
 • „Dziękuję Bogu, ponieważ wiele rodzin, które wcale nie uważają się za doskonałe, żyje w miłości, realizując swoje powołanie i rozwija się, pomimo że wiele z nich upada na swej drodze”.

  Franciszek (AL, 57)
 • „Drodzy małżonkowie, żyjąc w małżeństwie, nie obdarowujecie siebie jakąś rzeczą czy działaniem, ale całym życiem. A wasza miłość jest owocna przede wszystkim dla was samych, gdyż pragniecie dobra drugiego i je urzeczywistniacie, doświadczając radości przyjmowania i dawania”.

  Benedykt XVI, Homilia na zakończenie VII Światowego Spotkania Rodzin (Mediolan 2012 r.)
 • „Dialog jest sposobem uprzywilejowanym i niezbędnym, by żyć, rozwijać i wyrażać miłość w małżeństwie i życiu rodzinnym”.

  Franciszek (AL, 136)

Abp WP baner herb

PRYMAS POLSKI

Abp Wojciech Polak – w 2014 roku został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim Prymasem Polski. Jako Prymas Polski, z urzędu, zasiada w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Rosyjskim Kościołem Prawosławnym oraz członkiem Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”. Od 2016 roku jest przewodniczącym Komisji Duchowieństwa Konferencji Episkopatu Polski.

 

logo kep male2   Logo KODR    logo drag

 

 bpWątroba

PRZEWODNICZĄCY RADY DS. RODZINY

Bp Jan Wątroba – biskup rzeszowski. Studiował na Uniwersytecie Laterańskim, na którym w 1985 r. uzyskał stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej. W latach 1994-2000 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1999 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora teologii. W 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Jana Wątrobę biskupem pomocniczym w Częstochowie. Natomiast w 2013 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem rzeszowskim. Funkcję przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP pełni od 2013 roku.

 

ks.Drąg

DYREKTOR KRAJOWEGO OŚRODKA DUSZPASTERSTWA RODZIN

Przemysław Drąg dr – ksiądz diecezji rzeszowskiej. Studiował prawo na uniwersytecie w Pampelunie, gdzie obronił doktorat. Jest absolwentem Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II w Rzymie. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin Diecezji Rzeszowskiej. Wykładał prawo kanoniczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w latach 2007-2013, a od 2015 również duszpasterstwo rodzin. Prowadzi rekolekcje, dni skupienia oraz kierownictwo duchowe małżonków i rodzin. Kieruje pracami KODR od 2011 roku.

 

ks. Franciszek Jabłoński

DIECEZJALNY DUSZPASTERZ RODZIN ARCHIDIECEZJI GNIEŹNIEŃSKIEJ

Franciszek Jabłoński dr hab. – ksiądz archidiecezji gnieźnieńskiej. Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, dyrektor Diecezjalnego Studium Życia Małżeńskiego i Rodzinnego, referent Duszpasterstwa Misyjnego, dyrektor Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Rościnnie. Konsultor Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, delegat Europy Międzynarodowego Stowarzyszenia Misjologów Katolickich. Wykładowca misjologii w gnieźnieńskim seminarium oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie). Autor licznych publikacji i artykułów z dziedziny misjologii i duszpasterstwa rodzin.