spadek
Porady Rodzina

Spadek po rodzicach, dziadkach – podstawowe informacje

Spadek po najbliższej rodzinie, jaką są rodzice lub dziadkowie to proces prawny, który u wielu osób powoduje pewne obawy. Są one całkowicie niesłuszne, gdy przejęcie majątku po zmarłych jest proste, a formalności i obowiązki ograniczone są do minimum. Jeśli będziemy pamiętać o kilku informacjach, spadek nie spowoduje żadnych kłopotliwych sytuacji, a przejęcie wszystkich jego elementów będzie bezproblemowe. O czym zatem warto pamiętać ? Poniżej przedstawiamy odpowiedź na pytanie oraz przydatne wskazówki.

Spadek po rodzicach i dziadkach

Spadek po dziadkach lub rodzicach można otrzymać na dwa sposoby. Pierwszy to testament, który określa udział w podziale majątku. Jeśli rodzice lub dziadkowie nie pozostawili testamentu, dziedziczenie odbywa się na mocy ustawy. Hierarchia opiera się na prostej linii, czyli jeśli dziadkowie zmarli majątek po nich przejmują dzieci, a jeśli oni również nie żyją to wnuki w równej części.

Formalności

Po śmierci bliskiej osoby, aby móc zarządzać spadkiem i przejąć go należy złożyć wniosek do sądu. Jeśli rodzice lub dziadkowie pozostawili testamentu do wniosku o nabycie spadku, trzeba dołączyć akt zgonu oraz testament. Gdy dziedziczenie odbywa się na mocy ustawy, powinniśmy złożyć skrócony akt zgonu oraz skrócony akt urodzenia. Koszt złożenia wniosku to 50 zł i powinien on trafić do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zmarłej.
Spadek można również nabyć u notariusza. Sporządza on akt przyjęcia spadku. W tym celu należy złożyć te same dokumenty co do sądu, a przy tej czynności powinni być obecni wszyscy spadkobiercy. Za sporządzenie aktu trzeba zapłacić 150 zł.

W razie wątpliwości lub złożoności sprawy warto udać się również po pomoc do prawnika. Oceni on w jasny i klarowny sposób, jak sprawa wygląda od strony formalnej, pomoże podjąć kolejne kroki oraz będzie reprezentował nas w razie takiej chęci przed sądem w czynnościach spadkowych. Pomocy prawnej udziela adwokat lub radca prawny, których z łatwością możemy znaleźć. Podstawowe stawki za uzyskanie pomocy wynoszą od 150 zł za samą poradę i rosną adekwatnie do usług, z których będziemy chcieli skorzystać.